Ochotnicza Straż Pożarna
w
Cybince
69-108 Cybinka
ul.Krośnieńska 11B
powiat słubicki
woj. lubuskie
Tel. alarmowy 998 - 112
cybinka@web.osp.org.pl
    
    
  
    Pożary - 49
    Miejsc. zagrożenia - 101
    Zabezpieczenia - 6
    Fałszywe alarmy - 7
   
    RAZEM - 163
     Ochotnicze straże pożarne, zwane również w początkowym okresie ochrony
     przeciwpożarowej strażami ogniowymi, należą do najstarszych i najbardziej
     zasłużonych organizacji społecznych, powoływanych do życia w celu ochrony
     ludności przed pożarami i miejscowymi zagrożeniami. W takim właśnie celu,
     w latach powojennych, a dokładnie w drugiej połowie 1945 roku powstała
     Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince. Właśnie wtedy, po zakończeniu II wojny
     światowej i powrocie na ziemie zachodnie repatriantów ze wschodu, w głowie
     Józefa Grzelaka zrodził się pomysł powołania do życia Ochotniczej Straży
     Pożarnej w Cybince. Historia powstania oraz losy strażaków z Cybinki posiadają
     pewne "luki czasowe", ponieważ dokumentacja nie była prowadzona na bieżąco lub
     osoby, które ją prowadziły zmarły nie przekazując informacji następnym pokoleniom.
     Pierwszym komendantem OSP w Cybince był jej założyciel, Józef Grzelak.
     Budowę jednostki rozpoczął od werbowania ochotników oraz gromadzenia sprzętu
     strażackiego, a wtórowali mu Jan Przepióra, Antoni Abrahamowicz oraz Antoni
     Ołowiak
. Na samym początku działalności udało się zdobyć dwie motopompy oraz
     sikawkę, był to cały ówczesny sprzęt strażaków. Rozpoczęto również porządkowanie
     budynku remizy, który przedstawiony został na fotografiach poniżej.
     W 1947 roku jednostka wzbogaciła się o kolejny sprzęt, otrzymała z demobilu
     motopompy wyposażone w węże gaśnicze. W tym samym roku strażacy ochotnicy
     odbyli również dwutygodniowe szkolenie z zakresu pożarnictwa, które odbyło się
     w Cybince. Józef Grzelak funkcję komendanta pełnił do 1950 roku, kiedy to został
     służbowo przeniesiony do pracy w Komendzie Straży Pożarnych w Słubicach. Tym
     samym obowiązki komendanta przejął miejscowy rolnik Jan Przepióra, który pełnił
     je do końca lat sześćdziesiątych. W latach 1950-1965 przy jednostce istniała orkiestra
     składająca się 16 członków, jej kapelmistrzem był nie kto inny jak Józef Grzelak.
     Niestety z tych lat brak jest jakiejkolwiek dokumentacji, a dane oraz informacje na
     temat działalności strażaków z Cybinki oparte są na opowiadaniach i wspomnieniach
     żyjących mieszkańców Cybinki, pamiętających czasy powstania straży pożarnej, jak
     i na informacjach pochodzących z lokalnych czasopism tamtego okresu.
     Kolejna, już udokumentowana wzmianka o straży pożarnej pochodzi z 15 lutego
     1976
roku, a jest nią sprawozdanie z wyników współzawodnictwa pomiędzy
     terenowymi ochotniczymi strażami o tytuł "Najlepszej OSP na terenie gminy
     i województwa w przeciwpożarowej działalności prewencyjno - propagandowej
     w 1976 roku". W ogólnej ocenie Zarządu Gminnego jednostka zajęła pierwsze
     miejsce. Sukces ten powtórzony został ponownie rok później. Również w 1976 roku,
     z powodu braku chętnych jednostkę przekształcono na obowiązkową straż pożarną.
     Rok 1978 przyniósł zmiany w zarządzie, wybrano nowy skład zarządu, który
     przedstawiał się następująco: prezesem został Józef Dembski (obecnie członek
     honorowy jednostki), naczelnikiem Bronisław Matysek, skarbnikiem Władysław
     Korż
, a sekretarzem Michał Rudkowski. W skład komisji rewizyjnej jako
     przewodniczący wszedł Mieczysław Bernatowicz, a członkami zostali Adam
     Kobusiński
oraz Jan Hydrzyk. Jednostka uczestniczyła w 8 akcjach ratowniczo-
     gaśniczych.
     W latach 1978-1981 na wyposażeniu strażacy posiadali średni wóz bojowy Star 20,
     a kierowcami byli Jan Hydrzyk oraz Franciszek Maślakiewicz. W 1981 roku do
     tego grona dołączył Stefan Maślakiewicz, który funkcję tą sprawował do 2010 roku,
     kiedy to zawiesił mundur bojowy na kołku i został członkiem honorowym jednostki.
     Kolejna udokumentowana wzmianka o OSP w Cybince pochodzi z 1990 roku.
     Jednostka należała do jednostek typu S-1, czyli posiadających jeden samochód
     gaśniczy. Zrzeszała 12 członków czynnych oraz 13 członków młodzieżowej drużyny
     pożarniczej. Jednostka brała udział w 28 akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również
     w zawodach sportowo-pożarniczych w grupie seniorów, chłopców i dziewcząt.
     Na walnym zebraniu wybrano nowe władze OSP. Prezes w dalszym ciągu pozostał
     Józef Dembski. Funkcję sekretarza objął Stanisław Radkiewicz (obecnie prezes
     jednostki), gospodarza Stefan Maślakiewicz, a członkiem został Eugeniusz
     Zieliński
. W skład komisji rewizyjnej weszli Piotr Chomiuk (obecnie członek
     honorowy jednostki) oraz Krzysztof Nowicki.
Strona 1 z 6