Ochotnicza Straż Pożarna
w
Cybince
69-108 Cybinka
ul.Krośnieńska 11B
powiat słubicki
woj. lubuskie
Tel. alarmowy 998 - 112
cybinka@web.osp.org.pl
    
  
    Pożary - 26
    Miejscowe zagrożenia - 27
    Zabezpieczenia - 2
    Fałszywe alarmy - 1
   
    RAZEM - 56
    Licznik odwiedzin:
    
    "My dajemy z siebie 100% a prosimy tylko o 1%"
    poniedziałek, 12 stycznia 2015 20:00
    Szanowni Państwo! Z dniem 1 styczna br. rozpoczął się okres rozliczeniowy podatku
   dochodowego za rok 2014, a wraz z nim możliwość przekazania 1% naszego podatku
   na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zechciejmy wykorzystać możliwość
   przeznaczenia środków na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa. Rozwój
   cywilizacyjny oraz matka natura niosą coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich
   wymaga od nas strażaków coraz wyższych umiejętności i wyposażenia
   w specjalistyczny sprzęt. 1% podatku przekazany na rzecz Ochotniczej Straży
   Pożarnej w Cybince to Państwa osobisty wkład w bezpieczeństwo i ochronę
   przeciwpożarową. Wszystkie kwoty uzyskane przez naszą jednostkę z tego tytułu
   zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego tak potrzebnego dla
   ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej małej ojczyzny. "My dajemy
   z siebie 100% a prosimy tylko o 1%"
Aby powiększyć obrazek kliknij na niego.
    Wypalając trawy i ścierniska ZABIJASZ ŻYCIE!
    niedziela, 22 lutego 2015 15:26
    Pożar łąk to wyrok śmierci dla niezliczonej ilości zwierząt od drobnych bezkręgowców
   (dżdżownice, krocionogi, pająki, świerszcze, pasikoniki, motyle, mrówki, pszczoły,
   osy), po wiele gatunków kręgowców (ropuchy, jaszczurki zwinki i żyworodne),
   a także liczne gatunki ptaków i ich lęgi. Ogień przenosi się na pobliskie zabudowania
   i lasy powodując ogromne straty. W ekosystemach leśnych pożary niszczą kryjówki
   zwierząt oraz bazę pokarmową wielu organizmów. W płomieniach ognia ginie
   mikroflora glebowa, która wyjaławia glebę i hamuje naturalny rozkład resztek
   organicznych. Gęsto ścielący się dym, to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
   drogowego. Wypalanie traw i ściernisk jest zabronione przez art. 124 ustawy
   o ochronie przyrody: "Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
   pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów"
. Ten kto
   wypala trawy lub inną roślinność popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu lub
   grzywny!
Co możesz zrobić? Zapoznaj wypalającego z treścią tego apelu.
   W przypadku braku reakcji powiadom: STRAŻ POŻARNĄ : 998, 112 lub
   POLICJĘ: 997
.
    V Gminne Ćwiczenia Jednostek OSP
    niedziela, 19 kwietnia 2015 15:21
    W sobotę, 18 kwietnia 2015 roku, odbyły się kolejne, piąte już, coroczne ćwiczenia
   jednostek OSP z terenu gminy Cybinka, pod nazwą "Przygraniczne współdziałanie".
   Ćwiczenia zorganizowane zostały z inicjatywy Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP
   RP w Cybince, pod przewodnictwem komendanta gminnego Jarosława Klimczaka
   oraz sekretarza zarządu gminnego Stanisława Radkiewicza, przy współpracy
   z KP PSP w Słubicach w osobie Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolno-
   Rozpoznawczego JRG w Słubicach, st. kpt. mgr inż. Michała Borowego oraz
   Nadleśnictwem Cybinka. Przebieg ćwiczeń obserwowali: Burmistrz Cybinki Marek
   Kołodziejczyk
, Sekretarz Gminy Cybinka Sebastian Łukasiewicz, proboszcz parafii
   p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Cybince ks. Stanisław Pawul, Specjalista ds.
   Ochrony p.poż. Nadleśnictwa Cybinka Mariusz Mikołajczyk oraz licznie
   zgromadzeni mieszkańcy Cybinki. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki
   OSP z terenu gminy Cybinka, a także gościnnie strażacy z JRG w Słubicach,
   OSP Radomicko, OSP Połęcko oraz koledzy zza niemieckiej granicy: Feuerwehr
   Lossow jaki i Feuerwehr Wellmitz. Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania
   jednostek na miejscu akcji ratowniczej, umiejętności sprawowania łączności radiowej
   oraz kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Przećwiczono kilka epizodów
   i wariantów, możliwych do wystąpienia podczas rzeczywistej akcji. Przygotowane na
   tą okazję założenia zakładały pożar budynku kościoła oraz rozległy pożar lasu,
   z małymi, niezapowiedzianymi niespodziankami dla ćwiczących. Po zakończeniu
   ćwiczeń odbyło się ich omówienie oraz podsumowanie, następnie mały poczęstunek
   w postaci pysznej grochówki, po którym wszyscy rozjechali się do swoich jednostek.
   Przeprowadzone ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ćwiczących
   jak i obserwatorów, co wskazuje na potrzebę częstszego organizowania tego typu
   spotkań. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Komendanta Powiatowego
   PSP w Słubicach st. kpt. mgr Wojciecha Śliwińskiego za pomoc w zorganizowaniu
   ćwiczeń oraz udział strażaków i obserwatorów z JRG w Słubicach, proboszcza parafii
   p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Cybince ks. Stanisława Pawula oraz
   Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka Krzysztofa Tomczaka za udostępnienie terenu
   do przeprowadzenia zaplanowanych założeń, przedstawicieli policji oraz straży
   granicznej za zabezpieczenie terenu ćwiczeń oraz Martyny Nowickiej i Mirosława
   Kołodyńskiego
za fotorelacje z ich przebiegu.
   
Kamil Stachowiak     
    Kontrola gotowości bojowej
    czwartek, 16 kwietnia 2015 21:17
    W czwartek, 16 kwietnia 2015 roku w okolicy godziny 11:00 po raz kolejny
   w Cybince usłyszeć było można dźwięk syreny strażackiej. Tym razem to nie kolejna
   nasza interwencja, lecz niezapowiedziana kontrola mobilności oraz gotowości bojowej
   naszej jednostki. Kontrolę przeprowadził Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-
   Rozpoznawczego JRG w Słubicach, st. kpt. mgr inż. Michał Borowy. Kontroli
   podlegał czas naszej reakcji na ogłoszony alarm, poprawność prowadzenia akcji
   ratowniczo-gaśniczej podczas przygotowanego dla nas założenia, stan techniczny
   sprzętu który posiadamy na wyposażeniu oraz dokumentacja jednostki. W ogólnej
   ocenie podsumowującej kontrolę wypadliśmy bardzo dobrze.
Kamil Stachowiak     
    Kolejne interwencje
    wtorek, 14 kwietnia 2015 16:59
    W ostatnich dniach mamy pełne ręce roboty. W poniedziałek, 13 kwietnia 2015 roku
   na nasze konto wpłynęły dwie kolejne interwencje. Punktualnie o godzinie 15:00
   doszło do standardowej sytuacji w ostatnim czasie, a mianowicie pożaru traw.
   Do walki z ogniem na nieużytkach w okolicach ulic Dąbrowskiego oraz Mickiewicza
   w Cybince wyruszył jeden zastęp strażaków. Ze względu na silny wiatr, który
   przerzucając języki ognia w mgnieniu oka z jednego miejsca na drugie utrudniał jego
   opanowanie oraz fakt, ze czoło pożaru niebezpiecznie zbliżało się do pobliskiego lasu
   do działania po kilkunastu minutach wyruszył nasz drugi zastęp. Walkę z żywiołem
   w pocie czoła, przez ponad dwie godziny, toczyliśmy przy wykorzystaniu dwóch
   prądów wody w natarciu oraz tłumic. Na całe szczęście skutecznie. W tym samym
   czasie, ok. 300 metrów dalej wybuchł drugi pożar. Do działania zadysponowano
   zastępy z OSP Sądów, OSP Białków oraz samochód operacyjny z Nadleśnictwa
   w Cybince, które również uporały się sprawnie z niebezpieczeństwem.
   Po zakończeniu działań zastępy rozjechały się do swoich jednostek. Obydwa
   zdarzenia były dziełem podpalacza, wszystko na to wskazuje, że tego samego.
   
    Po powrocie z pożaru na nieużytkach, zdarzyliśmy tylko uporządkować sprzęt na
   samochodach, gdy rozległ się kolejny alarm. Była godzina 17:24. Tym razem pomoc
   nasza potrzebna była w Drzeniowie, gdzie powalone drzewo całkowicie zatarasowało
   drogę gminną. Z pomocą udał się jeden zastęp strażaków, który po zabezpieczeniu
   miejsca zdarzenia usunął drzewo z drogi przywracając swobodny ruch pojazdów.
   Po szybkiej i sprawnej interwencji powróciliśmy do Cybinki.
   
Kamil Stachowiak     
Strona 1 z 10